Ett rökfritt Sverige, vad händer sen?

Digital lunch med Philip Morris


Ett rökfritt Sverige, vad händer sen?

Idag finns en bred samsyn kring att Sverige senast 2025 ska vara rökfritt – ett mål som vi är på väg att nå. Trots en enighet om målet saknas enighet om vägen dit. I riksdagen finns en tydlig majoritet för skademinimering som princip inom tobaksområdet, där man menar att hänsyn bör tas till olika nikotin- och tobaksprodukters varierade skadeverkningar. På denna grund avslogs regeringens ANDTS-strategi, då den ansågs sakna sådana viktiga strategier och åtgärder.

Och hur ser tobaksstrategin ut efter 2025, när vi nått målet om färre än fem procent dagligrökare?

Detta är frågor vi samtalar om med nuvarande och framtida makthavare, måndagen den 15 november mellan klockan 12.00 och 13.00.


Lunchen inleds med ett samtal om skademinimering och dagens tobaksstrategi, mellan representanter för riksdagen och Philip Morris. Samtalet efterföljs av debatt mellan företrädare för Sveriges ungdomsförbund.


Lunchgäster:
Ulrika Karlsson, Riksdagsledamot (M)
Claude Guiron, Nordisk vetenskapsdirektör Philip Morris AB
Réka Tolnai, Förbundsordförande CUF
Tobias Andersson, Talesperson Ungsvenskarna
Erik Engstrand, Förste vice förbundsordförande MUF
Frida Bramstedt, Social- och sjukvårdspolitisk talesperson KDU
Anton Holmlund, Social- och bostadspolitisk talesperson LUF

Marie Söderqvist, Moderator